Halkbana

På halkbanan i Falun utbildar vi själva våra elever

På Falu halkbana får du uppleva hur du och ditt fordon beter sig i olika risksituationer som kan uppstå när du är i trafiken.

Övningar som du skall uppleva är: Bromsning i olika hastigheter och väglag, sladd i kurva, broms inför ett hinder, däckens betydelse på bilen m.m.

Halkbanan bokar din lärare in när du börjar bli redo för detta.

halkbana