När vi står inför att ta körkort för första gången kan det upplevas som svårt eller oklart vad som egentligen behövs för att få det efterlängtade kortet.
För att kunna köra på ett säkert och bra sätt behövs både teoretisk och praktisk utbildning.
Det är vanligast att man både går på trafikskolan och tränar privat s k mängdträning.
Här följer en översikt som kan hjälpa till på vägen mot körkortet.

Skaffa körkortstillstånd

Alla, oavsett behörighet som ska ta körkort eller traktorkort, måste ha ett körkortstillstånd innan de kan börja övningsköra eller göra ett förarprov. Ansökan gör du på Körkortsportalen.

Introduktionsutbildning

Du som ska ta körkort för personbil, behörighet B, och vill köra helt eller delvis privat måste gå en introduktionsutbildning liksom din/dina blivande handledare. Du som endast tänker köra på trafikskola behöver inte gå en introduktionsutbildning.

Övningskörning – Mängdträning

Det finns en mängd saker du måste öva på tillsammans med en trafiklärare och/eller handledare för att kunna köra fordonet på egen hand. En kombination av övningskörning på trafikskolan och mängdträning privat med handledare gör att du lär dig rätt från början och håller nere kostnaden.

Teoriutbildning

Även om själva körningen kan framstå som något verkligt praktiskt krävs det mycket teoretisk kunskap för att du ska kunna köra på ett säkert och medvetet sätt.

Riskutbildning

Du måste genomgå en riskutbildning i två delar innan du gör ditt förarprov. Riskutbildningen del 1 för behörighet B, kallad Riskettan , handlar om alkohol och andra droger, trötthet och övriga riskfyllda beteenden. Den kan du göra på TM Trafikskola. Riskutbildningen del 2 för behöringhet B,( Halkbanan) handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Kunskapsprovet – teoriprovet

Innan du får ett körkort måste du göra ett teoretiskt prov hos Trafikverket.

Körprovet – uppkörning

Det sista steget innan körkortet är körprovet eller den så kallade uppkörningen.

När du kommer till provet ska du kunna visa upp en godtagbar identitetshandling (ID-handling).

För att Trafikverket med säkerhet ska kunna fastställa din identitet ska fotot på ID-handlingen vara välliknande.

Om du inte kan visa upp en godtagbar ID-handling riskerar du att inte få göra provet. Du får också intyga på förarprovsprotokollet att du inte har något körkort utfärdat av en annan EES-stat.

Har du laseropererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser? Då måste du anmäla detta till Transportstyrelsen och få villkoret borttaget innan du kommer till provet, annars får du inte göra provet.

Trafikverkets praktiska prov ska avgöra om du är kapabel att framföra ett fordon ute i trafiken