Krav på STR-skola

Detta ska du som kund hos en STR-ansluten Trafikskola ställa som krav.
Uppfyller vi inte detta ber vi dig att meddela oss omedelbart.

01. Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning.

Svar: Som kund hos oss har du rätt till att ta del av våran undervisningsplan som anger hur våran teoretiska och praktiska utbildning är upplagd. Denna går även att få utskriven på trafikskolan om du vill.

02. Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen.

Svar: Detta är nog den svåraste fråga för trafikskolan att svara på, eftersom den är så individuell, hur mycket var och en behöver. Låt oss säga att ett uppskattat antal körlektioner varierar mellan 15-30 st. Ju mer hjälp du kan få från din handledare desto färre lektioner behöver du hos oss på trafikskolan. Efter ett par körlektioner är det lättare att få en uppfattning om hur lång tid din körkortsutbildning tar.
Att ta med i beräkningen är elevens motivation, förutsättningar, mängdträningen och kontinuitet i körningen.

03. Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.

Svar: Vi blir väldigt glada när du som handledare tar dig tid att åka med din elev på någon körlektion. Här har du möjligheten att ställa frågor, få lite tips, men framförallt få chansen att "bara åka" med din elev utan att ha något ansvar. Här får du en inblick i vårt arbete och hur vi lägger upp körlektionerna.

04. Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.

Svar: Vår utbildning ställer krav på att varje elev har fått träna och tillämpa svårare situationer, såsom körning på landsväg med farliga vänstersvängar mm.

05. Du får information om hur mörkerutbildning genomförs.

Svar: Detta har vi tyvärr endast möjlighet att erbjuda under de "mörka" månaderna om året. Men under denna period ser vi alltid till att varje elev får chans att köra någon körlektion i mörker och då upptäcka de svårigheter och risker det för med sig.

06. Du får en tydlig information om:

  • vilka tider som körlektioner erbjuds.
  • trafikskolans personal och deras roller.
  • vilka tider som receptionen är bemannad.
  • hur du kan göra testskrivningar.

STR:s praxis för avbeställning av körlektioner.
Svar: Detta finns att läsa om i vår broschyr om oss på TM Trafikskola. Den finns att hämta på trafikskolan, eller kan vi skicka den till dig om du så vill.
Självklart finns även allt detta att läsa om här på vår webbplats.

07. Du får tydlig information om priser där det framgår:

  • ordinarie pris
  • körlektionens längd
  • hur många teorilektioner som ingår i kursen
  • hur lång tid en teorilektion omfattar
  • vilket utbildningsmaterial som ingår.

Svar: Detta finns att läsa om i vår broschyr om oss på TM Trafikskola. Den finns att hämta på trafikskolan, eller kan vi skicka den till dig om du så vill. Självklart finns även allt detta att läsa om här på vår webbplats.

08. Du har möjlighet att betala med kort och/eller via bank- eller plusgiro.

Svar: Vi tar emot bankkort, kontant eller BankGiro.

09. Trafikskolan använder övningsbilar med alkolås i utbildningen.

Svar: Inte för att kontrollera nykterheten hos våra elever utan i pedagogiskt syfte. Vi kan inte stå och se på när 125-150 personer omkommer i trafiken varje år pga alkohol eller droger.

10. STR:s praxis för återbetalning tillämpas.

Svar: Du betalar endast för det du nyttjat av våra tjänster i händelse av avbruten utbildning.

11. STR:s reklamationspolicy gäller.

Svar: Som kund hos oss kan du känna dig trygg eftersom vi följer vårt förbunds reklamationsnämnd om tvister skulle uppstå.