Riskettan

Under denna obligatoriska utbildning kommer du att delta i diskussioner och reflektioner kring olika riskbeteenden i trafiken.

Särskild vikt läggs på risker kring alkohol och andra droger samt trötthet.

Du som kursdeltagare får insikt om konsekvenser kring riskbeteenden som kan påverka körförmågan och hur de kan undvikas.

Medtag legitimation

Kurstiden är 180 minuter.

Som inskriven elev hos oss kan du själv boka in dig direkt via "Elevcentralen".

Är du inte elev hos oss kan du anmäla dig här:

 

riskettan

Riskettan

Innehåll i kursen: Riskbeteenden, Trötthet, Alkohol och andra droger.
Riskutbildningen kan göras när som helst i din körkortsutbildning. Med fördel tidigt i utbildningen för att du lättare ska kunna reflektera över riskerna i trafiken.
Kursen är vid 1 tillfälle.
Som deltagare måste du kunna legitimera dig med en godkänd legitimation för att närvaron skall kunna registreras till Transportstyrelsen.