Riskettan

Under denna obligatoriska utbildning kommer du att delta i diskussioner och reflektioner kring olika riskbeteenden i trafiken.

Särskild vikt läggs på risker kring alkohol och andra droger samt trötthet.

Du som kursdeltagare får insikt om konsekvenser kring riskbeteenden som kan påverka körförmågan och hur de kan undvikas.

Förfriskningar kommer finnas tillgängliga under kursen.
Medtag legitimation

Kurstiden är 180 minuter.

Anmälan:

Som inskriven elev hos oss kan du själv boka in dig direkt via "Elevcentralen".

Är du inte elev hos oss kan du anmäla dig här:

Ring kontoret för mer info. 

riskettan