GDPR

På TM Trafikskola värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom hela EU och ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL). GDPR är en ny förordning som ökar kraven på hur företag får behandla kunders personuppgifter. Detta för att du ska kunna känna dig trygg och säker när du delar med dig av personliga uppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

TM Trafikskola AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund hos oss. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen. Efter avslutad utbildning arkiverar vi era uppgifter. Dessa uppgifter kommer sedan att raderas.

Vi behöver personnummer för att kunna boka prov och rapportera utbildning. Mobilnummer och e-post behövs för att kunna skicka påminnelser och bekräftelser på bokning, kunna skicka inloggningar samt att Trafikverket ska kunna skicka resultat.

Vi använder personuppgifter för att hos Trafikverket kunna kontrollera körkortstillstånd samt boka teori och körprov. Vi använder dessa personuppgifter för att hos Transportstyrelsen efter avslutade kurser kunna rapportera Introduktionskurs, Riskettan, AM utbildning samt syntest.

Era uppgifter finns lagrade i en server hos STR.

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa registerutdrag med dina personuppgifter som namn, kontaktuppgifter och historik. Du har rätt att erhålla kostnadsfri information och vilka personuppgifter som TM Trafikskola behandlar om dig och i vilket syfte så kallat registerutdrag. En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftligt och undertecknad av dig. En begäran om registerutdrag ska skickas per post till:

TM Trafikskola
Åsgatan 4b
791 30 FALUN