Välkommen till TM Trafikskolas mopedutbildning

Hela utbildningen för ett körkort AM är på minst 12 timmar. Av dessa timmar är minst fyra timmar praktiska moment, där övningskörning i trafik ingår.

Övriga timmar är en teoretisk utbildning. Det totala antalet utbildningstimmar kan bli fler beroende på hur du klarar de praktiska målen i utbildningen.

Utbildningspaket till ett körkort AM

  • 8 timmar lärarledd teoriundervisning
  • 4 timmar körning ( manövrering, stadskörning och landsvägskörning )
  • Teoribok
  • Pris 5400kr + Teoripaket

Teoripaket köpes separat på vår E-handel under fliken Digitala produkter https://tmtrafikskola.se/e-handel/
Teorimaterialet består av den digitala produkten körkortsboken. Den är ett heltäckande material som är kvalitetssäkrat och täcker hel kursplanen för din behörighet.
Kostnaden för detta är beroende på hur länge du behöver materialet.

Priser: 1 månad 349kr, 3 månader 798kr, 6 månader 1150kr

När du har nått målen anmäler trafikskolan dig till kunskapsprovet. När vi anmält dig får du en bokningsbekräftelse.
Avgiften för att göra kunskapsprovet är 325 kronor.

 

20200428_143611

Ny körkortsbehörighet

Den 1 oktober 2009 infördes körkortsbehörigheten AM.

Krav på föraren

För att få ett körkort med behörighet AM måste du ha ett godkänt kunskapsprov. Du gör kunskapsprovet hos Trafikverket. Innan du gör provet måste du:

ha ett giltigt körkortstillstånd
ha genomfört en utbildning och blivit rapporterad av trafikskolan
ha fyllt 15 år

Körkortstillstånd

För att få ta körkort AM krävs ett körkortstillstånd. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Gå in på Transportstyrelsen och fyll i ansökan direkt och betala på sidan.Kontakta trafikskolan för bokning av syntest. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Trafikverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Körkortstillståndet är giltigt i fem år.

Utbildning/Övningskörning

Utbildningen för körkort AM ska vara sammanlagt minst 12 timmar. Den ska innehålla både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik.
För att en elev ska få övningsköra med moped klass I måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten.

Teoriprovet görs på något av Trafikverkets förarprovskontor eller mottagningsort och bokas hos Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19.

Körkortet kan bli föremål för återkallelse och varning

Genom att moped klass I blir ett körkortspliktigt fordon är det naturligt och motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt att AM-körkortet omfattas av samma bestämmelser om ingripanden som till exempel körkort för bilar och motorcyklar. Det innebär bland annat att körkortet kan komma att återkallas vid trafikbrott. Upprepade brott och förseelser kan komma att påverka inte bara den aktuella behörigheten utan även förarens möjligheter att senare skaffa körkortsbehörighet för till exempel personbil.

Varför behövs ett körkort för moped klass I?

Införandet av körkort AM syftar till att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i mopedolyckor. Ökade kunskaper hos förarna är ett sätt att motverka trenden med ökat antal olyckor med mopeder inblandade.

Kunskapsprov och en obligatorisk fordonsanpassad utbildning med mer omfattande praktiska inslag än idag, bland annat övningskörning i trafik, bör kunna göra mopedåkningen säkrare för ett stort antal unga förare.