Utökad B-behörighet

Med endast B-behörighet får summan av totalvikterna (bilen+släpet) ej överstiga 3 500 kg. Om vikten överskrids krävs antigen BE körkort eller utökad behörighet B96.

För BE behöver man skaffa ett nytt körkortstillstånd. (Däremot behövs inget nytt tillstånd för B96.) För mer information om detta besök transportstyrelsen.se, Obs! syntest och körkortstillstånd måste fixas för BE behörighet.

BE utbildning omfattar kunskapsprov, säkerhetskontroll och körning i trafik.

Utökat B-prov ska innehålla säkerhetskontroll, körning i trafik och någon form av backning.
Om du redan har ett B-körkort, kommer du alltså bara behöva komplettera med ett körprov med ett släp, inget kunskapsprov krävs.

20230104_123203 low pxl
20230104_093756 low pxl